Program aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oparty na zasadach systemu zatrudnienia wspomaganego (supported employment). Jest to model, w którym osoba chora lub niepełnosprawna otrzymuje wsparcie w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Szczególną rolę w tym procesie spełnia trener pracy - wykwalifikowany specjalista, który przygotowuje osobę z zaburzeniami do podjęcia pracy, pomaga w znalezieniu odpowiedniego stanowiska, wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami, wreszcie monitoruje przebieg zatrudnienia aż do uzyskania przez osobę chorą całkowitej samodzielności.

Założeniem programu jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy.

Ważnym przesłaniem jest ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla którym praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną jak odpowiednio dobrane leki.

O PROGRAMIE

W czerwcu ruszył pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” więcej

AKTUALNOŚCI

Ruszyła kolejna edycja Programu "Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia." Od sierpnia 2015 r. Program jest realizowany również w woj. łódzkim. więcej

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Chorzy psychicznie a zatrudnienie więcej

O SCHIZOFRENII

Schizofrenia jest często nieprawidłowo definiowana jako “rozdwojenie osobowości”. więcej

PATRONI

więcej

PRAWO

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją “Prawne uwarunkowania zatrudniania osób ze schorzeniami psychicznymi” więcej

KONTAKT

więcej